Digital plattform för professionell fastighetsförvaltning och underhåll i molnet.  Fastighetssystem för förvaltning och underhåll. ADBs webbaserat fastighetssystem för teknisk förvaltning, med dedikerade funktioner för drift och underhåll och är ett komplett system för professionell fastighetsförvaltning. En av systemets styrkor är dess flexibla hantering av ärendeprocesser. Varje ärendetyp kan förses med flera ärendeprocesser som ni själv skapar…

Läs mer

Ogräsbekämpning och sanering med hetvatten. Kan användas dels till ogräsbekämpning, högtrycktvätt av bänkar/gravstenar/entréer/gatsten eller skyltar m.m. samt bevattning. Det finns flera olika munstycken till maskinen och omställningen går snabbt från rengöring till ogräsbekämpning.

Läs mer

Brand, risk & säkerhet För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand eller annan olycka. Åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete ska därför bedrivas under…

Läs mer

Det är dags att förnya Energideklarationen för många föreningar. Beställ energideklarationen via ADB! Ni som har er tekniska förvaltning hos oss på ADB får enkelt hjälp med dokumenten som behövs. Krav på Energideklarationer av byggnader infördes för ca 10 år sedan i syfte att få fastighetsägare och företag att minska sin energiförbrukning. Energideklarera din byggnad Vill…

Läs mer
Ny hemsida

Den 20: e augusti, lanseras ADB Fastighetsservice nya webbsajt. Den förra sajten blev tyvärr utsatt för hackare som förstörde innehållet så pass mycket att vi inte kunde återställa sidan. Webbson har stått för designen och har gjort all utveckling och ansvarar även för skötsel och driften.

Läs mer