Energioptimering

Energi är en stor rörlig kostnad. I vår energioptimering identifierar vi hur energisystemen i era fastigheter samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras. I tjänsten energioptimering ingår– Energiutredning– Uppstart och kartläggning av förutsättningar samt besparingsberäkningar.– Energiplan och energirapport– Vid förvaltningsmöten presenterar vi energirapporten och går igenom kommande åtgärder i energiplanen.– Energioptimering– Vi analyserar…

Läs mer

Pandemin ger skjuts åt kvarterskontor

Fastighetsägaren Moa Arnberg på Herbhus tittar in i hyresgästernas kvarterskontor i Björkhagen tillsammans med fastighetsskötaren från ADB Fastighetsservice AB. Foto: Anna Pandolfi Hemmakontor och distansarbete har blivit vardag för många under pandemin. Fördelarna är många med färre resor till kontoret och mer tid i vardagen. Men isolering och påtvingad fysisk distans har också skapat en…

Läs mer
OVK ADB Fastighetsservice.jpg

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Kontakta oss för en offert!

Läs mer
Vinterväghållning - beredskap dygnet runt ADB Fastighetsservice

Vinterunderhåll i Älta

Vi utökar våran vinterväghållning och utför snö- och halkbekämpning nu också i Älta. När vintern kommer ansvarar du som fastighetsägare eller din bostadsrättsförening för att marken kring fastigheten är skottad och halksäker. Vinterväghållning – beredskap dygnet runtUnder vintermånaderna arbetar vi med vinterväghållning av era vägar och har beredskap dygnet runt. Det är ett viktigt och…

Läs mer
IMD ADB FAstighetsservice

Vad är IMD?

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Fastighetsägarnas rekommendation är att undvika att installera IMD av värme och i första hand välja att genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att nå en energianvändning som ligger under kravnivåerna. Energieffektiviserande åtgärder kan antingen genomföras i samband med en planerad ombyggnad eller ej. Om åtgärderna avses genomföras i…

Läs mer
laddstation ADB

Elbilsladdning i bostadsrättsförening

Från och med 11 mars 2021 började nya regler om laddinfrastruktur i bostadshus gälla. Se över behovet i föreningen och tänk långsiktigt så att ni har en lösning som ni kan växa med när laddbehovet ökar. Att elektrifiera alla parkeringsplatser blir dyrare än det behöver om inte alla platser inom närtid behöver installeras. Då kan…

Läs mer

Många bostadsrättsföreningar kan drabbas av höjd tomträttsavgift

Höjda tomträttsavgifter kan göra att flera bostadsrättsägare kan få höjda avgifter i framtiden. Som exempelvis i Stockholm där en bostadsrättsförening i år fått en höjning på tomträttsavgälden med 100 procent, något som är helt lagligt. Det är Svenska Dagbladet som i en artikel idag berättar om bostadsrättsföreningen Hamnvakten i Hammarbyhöjden, i södra Stockholm, som fått…

Läs mer
ADB Fastighetsservice AB

Fastighetsskötsel

Styrelsen har ansvaret för att fastigheten är säker och allt fungerar som det ska. Det är där vi kommer in. Våra fastighetsskötare är styrelsens ögon ute i fastigheten och ser till att allt fungerar, till exempel att lamporna lyser, att soprummet är ordnat och att alla dörrar går i lås som de ska. Med fastighetsservice…

Läs mer
ADB Fastighetsservice AB

Fastighetsförvaltning brukar delas in i två områden

Den ekonomiska förvaltningen omfattar administrativa uppgifter såsom uthyrning och debitering av hyror, redovisning och skatter samtleverantörsavtal och betalning till leverantörer, t ex fjärrvärme, vatten,fastighetsel, bredband och skötsel. Den tekniska förvaltning omfattar praktiska arbeten såsom renoveringar och reparationer, skötsel av gemensamma utrymmen ochytor, t ex trappor, tvättstuga och gårdsytor. Underhållsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen…

Läs mer

Dags att se över er fastighetsskötsel?

En partner, lägre kostnader, ökad trygghet! ADB Fastighetsservice erbjuder snöskottning, trädgårdsskötsel, gräsklippning, upptagning av vintersand samt löpande fastighetsunderhåll mm. En väl omhändertagen fastighet ger nöjda kunder, medarbetare och hyresgäster. För att inte tala om värdetillförseln till fastighetens långsiktiga värde. Vi är ett entreprenadföretag som utför drift & underhåll av bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag & kommersiella hyresfastigheter sedan…

Läs mer