Arbetsmiljöpolicy

Inom ADB Fastighetsservice AB, bedriver vi fastighetsrelaterade servicetjänster och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet behöver inte innebära några större arbetsmiljörisker så länge ledning och medarbetare har arbetsmiljön i fokus, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter.

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön på ADB Fastighetsservice ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.