VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Dokumentation av brandskyddet bör fin- nas för att säkerställa att brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Till- syn och dokumentation bör utföras och uppdateras årligen. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – OVK-besiktning ska utföras i samtliga fler- bostadshus och lokaler. Intervallet mellan besiktningen skiljer sig beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har. Lekplatsbesiktning – Utöver regelbunden tillsyn bör…

Läs mer