FASTIGHETSFÖRVALTNING

ADB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning.

Vår effektiva metod skapar värde både för fastighetsägaren och för hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar.

TEKNISK FÖRVALTNING

Det är skönt att bo i en fastighet där allt fungerar. Där din styrelse och dina medlemmar kan känna sig trygga i att lamporna lyser.

Där du vet att värme, ventilation och vatten hålls under uppsikt så att eventuella problem åtgärdas i rätt tid av rätt kompetens. Kort sagt, att allt fungerar som det är tänkt.

FASTIGHETSSKÖTSEL

En väl fungerande fastighetsskötsel är A & O för ett trivsamt, attraktivt och kostnadseffektivt boende.

Webbaserad felanmälan, uppföljning, checklista och egenkontroll så styrelsen har ett underlag till styrelsemötena.

Givetvis innefattar vår fastighetsservice även Snö- och halkbekämpning under vinterhalvåret och mark- och trädgård under sommarsäsongen.

Vi kan tillsyn, skötsel, underhåll och SBA-arbete på våra fem fingrar och arbetar med hög närvaro och tillgänglighet ute i fastigheterna.

Jourservice dygnet runt!

UNDERHÅLLSPLANERING

En tydlig underhållsplan hjälper styrelsen i såväl det dagliga som långsiktiga arbetet, och är guld värd vid budgetarbetet.

Vi anpassar våra underhållsplaner att passa just er förening, och kan leverera den i olika format, inklusive en webbvariant.

En väl dokumenterad fastighetsbesiktning ger ett tydligt verktyg att arbeta utifrån när underhållet ska planeras och budget läggas.

 

 

 

TRAPPHUSSTÄDNING

Ett rent trapphus är ett trivsamt trapphus.

Vi hjälper er att hitta ett städalternativ som passar såväl er ekonomi som era hus och boende.

FACILITY MANAGEMENT

Ett kontrakt – ett avtal – en faktura!

Vi hjälper er att samordna en mängd olika servicetjänster och produktleveranser till ert kontor i en smidig paketlösning.

PROJEKTLEDNING

Vi hjälper er att upphandla, avtala och genomdriva projekt i alla dess storlekar.

Vi har BAS-P och BAS-U utbildad personal och tillhandahåller personalliggare och gör en anmälan till skatteverket. 

Vi är specialister inom ombyggnad och renovering av bostäder, vi utför allt från små till stora renoveringsprojekt i hela ditt hem.

KLOTTERSANERING

Med specialutbildad saneringspersonal inom alla metoder och medel som behövs för sanering. Bilar utrustade med 1000 liters vattentank och övningsutrustning med hög kapacitet utför vi klottersanering på alla typer av väggar och fasader.

Klottersanering på ytor som inte är klotterskyddsbehandlade är som bekant inte så lätt som det kanske först kan verka, därför är saneringspersonalens kompetens och erfarenhet av allra största vikt.

Vårt dagliga arbete med klottersanering gör att personalen blir bättre och bättre. Vi har dessutom målar- och putsutbildning för att på ett professionellt sätt kunna utföra kompletterande arbeten.