Teknisk förvaltning

Vi är styrelsens/fastighetsägarens högra hand och bistår med allt från rådgivning till upphandling och genomförande av projekt i alla storlekar. 

Tar ni hjälp av tjänsten Myndighetsbesiktningar och ADB vet vi när besiktningarna ska göras. Vi ser till att de blir utförda, alternativt utför dem själva, och informerar myndigheterna.

Det leder till en trygg och fungerande boendemiljö i er förening.

Fastighetskötsel

En väl fungerande fastighetsskötsel är A & O för ett trivsamt, attraktivt och kostnadseffektivt boende. Webbaserad felanmälan, uppföljning, checklista och egenkontroll så styrelsen har ett underlag till styrelsemötena.

Givetvis innefattar vår fastighetsservice även Snö- och halkbekämpning under vinterhalvåret och mark- och trädgård under sommarsäsongen.

Jourservice dygnet runt! 

Trapphusstädning

Ett rent trapphus är ett trivsamt trapphus. Vi hjälper er att hitta ett städalternativ som passar såväl er ekonomi som era hus och boende. 

Underhållsplanering

En tydlig underhållsplan hjälper styrelsen i såväl det dagliga som långsiktiga arbetet, och är guld värd vid budgetarbetet. Vi anpassar våra underhållsplaner att passa just er förening, och kan leverera den i olika format, inklusive en webbvariant. 

Fastighetsbesiktning

En väl dokumenterad fastighetsbesiktning ger ett tydligt verktyg att arbeta utifrån när underhållet ska planeras och budget läggas. 

Renovering och ombyggnad

Vi är specialister inom ombyggnad och renovering av bostäder, vi utför allt från små till stora renoveringsprojekt i hela ditt hem.

Projektledning

Vi hjälper er att upphandla, avtala och genomdriva projekt i alla dess storlekar. Vi har BAS-P och BAS-U utbildad personal och tillhandahåller personalliggare och gör en anmälan till skatteverket. 

Skadehantering

Hantering av vattenskador inom föreningen kan vara väldigt tids- och resurskrävande för styrelsen. Att låta oss hantera skadorna sparar mycket tid och energi, och ofta även en bra slant.