ADB Fastighetsservice AB

Fastighetsförvaltning brukar delas in i två områden

Den ekonomiska förvaltningen omfattar administrativa uppgifter såsom uthyrning och debitering av hyror, redovisning och skatter samtleverantörsavtal och betalning till leverantörer, t ex fjärrvärme, vatten,fastighetsel, bredband och skötsel. Den tekniska förvaltning omfattar praktiska arbeten såsom renoveringar och reparationer, skötsel av gemensamma utrymmen ochytor, t ex trappor, tvättstuga och gårdsytor. Underhållsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen…

Läs mer