Miljö & kvalitet

Att respektera naturen är integrerad del av ADB Fastighetsservice dagliga arbete – ett företag som utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö. Vi samarbetar med utvalda leverantörer i flertalet nya energibesparande projekt. Vårt engagemang är lika viktigt för kunder inom industrin som för privatkunder.

Vi källsorterar och återvinner avfall, såväl på vårt egna kontor som på våra arbetsplatser. Vi arbetar ständigt med en ökad användning av miljövänliga material. Vårt ”Bästa-val”-sortiment bidrar till ett naturligt miljöval i det dagliga arbetet.

ADB Fastighetsservice skall:

 • Beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt
 • Sträva efter att kunna erbjuda effektiv service med goda miljöegenskaper
 • Genom ständiga förbättringar förebygga föroreningar och minska miljöskadliga utsläpp
 • Eftersträva en effektiv avfallshantering med sikte på fullständig källsortering
 • Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen
 • Sträva efter att samordna transporter för att minimera påverkan på miljön
 • Verka för ett ökat miljöintresse hos kunder, medarbetare och samarbetspartners

Innebörden av vår miljöpolicy:

Alla anställda i ADB Fastighetsservice har ett ansvar för att omsätta miljöpolicyn i praktiskt arbete. Det ankommer på var och en av oss att påtala felaktigheter i vårt dagliga arbete som inte står i överenskommelse med vår miljöpolicy.

 • Sammanfattningsvis skall vi:
 • Klara miljökrav i lagar och förordningar
 • Välja och sälja miljövänliga/effektiva produkter
 • Minska vår miljöbelastning
 • Sortera vårt avfall
 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete