Miljö & kvalitet

Alla anställda i ADB Fastighetsservice har ett ansvar för att omsätta miljöpolicyn i praktiskt arbete. Det ankommer på var och en av oss att påtala felaktigheter i vårt dagliga arbete som inte står i överenskommelse med vår miljöpolicy.

Sammanfattningsvis skall vi:

  • Klara miljökrav i lagar och förordningar
  • Välja och sälja miljövänliga/effektiva produkter
  • Minska vår miljöbelastning
  • Sortera vårt avfall
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete