SNÖSKOTTNING AV YTTERTAK

Is och snö ska tas bort snarast – avspärrning fråntar inte ansvar Du som fastighetsägare eller ledamot i bostadsrättsföreningen är skyldig att se till att snö och is som kan rasa ned tas bort, som det uttrycks i ordningslagen, utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i de flesta fall att snön och isen ska tas bort…

Läs mer