Pandemin ger skjuts åt kvarterskontor

Fastighetsägaren Moa Arnberg på Herbhus tittar in i hyresgästernas kvarterskontor i Björkhagen tillsammans med fastighetsskötaren från ADB Fastighetsservice AB. Foto: Anna Pandolfi

  • Hemmakontor och distansarbete har blivit vardag för många under pandemin. Fördelarna är många med färre resor till kontoret och mer tid i vardagen. Men isolering och påtvingad fysisk distans har också skapat en längtan efter social interaktion.
  • Det har också blivit tydligt att trångboddhet gör hemarbete svårt.
  • Nu märks en trend att fastighetsbolag hyr ut outnyttjade lokaler till så kallade kvarters- eller grannskapskontor.

https://sverigesradio.se/artikel/pandemin-ger-skjuts-at-kvarterskontor