IMD ADB FAstighetsservice

Vad är IMD?

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Fastighetsägarnas rekommendation är att undvika att installera IMD av värme och i första hand välja att genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att nå en energianvändning som ligger under kravnivåerna. Energieffektiviserande åtgärder kan antingen genomföras i samband med en planerad ombyggnad eller ej. Om åtgärderna avses genomföras i…

Läs mer