Integritetspolicy

Den nya lagen, GDPR ställer högre krav på hur vi på ADB Fastighetsservice AB hanterar personuppgifter. Förändringen är framförallt hur vi lagrar, skyddar och gallrar de personuppgifter vi digitalt behandlar. Personuppgift kan t ex. utgöras av namn, telefonnummer eller e-postadress.

ADB kommer att behandla era personuppgifter enligt ställt lagkrav för att kunna genomföra vårt uppdrag.