laddstation ADB

Elbilsladdning i bostadsrättsförening

Från och med 11 mars 2021 började nya regler om laddinfrastruktur i bostadshus gälla.

Se över behovet i föreningen och tänk långsiktigt så att ni har en lösning som ni kan växa med när laddbehovet ökar.

Att elektrifiera alla parkeringsplatser blir dyrare än det behöver om inte alla platser inom närtid behöver installeras. Då kan det vara en bättre idé att jobba i etapper och utöka efter hand. Tänk på att det kostar att dra fram elen till laddplatserna, förlägg dem därför centrerat. Då undviker ni onödigt mark- och anläggningsarbete och sänker föreningens kostnader.

Se över parkeringskontrakten och se till att föreningen har möjlighet att stuva om bland platserna så att de med laddstationer placeras centrerat. Fokusera på antalet laddplatser, inte laddstationer. Det finns laddstationer som har ett eller två uttag. En laddstation med två uttag har alltså möjlighet att ladda två bilar samtidigt.

Se över om parkeringsplatsernas placering tillåter laddstationer med två uttag eller endast ett. Genom att ta ut en merkostnad och upprätta en kö för laddbara parkeringsplatser säkerställs att elbilsladdningen inte är något fritt som bara några har tillgång till.