Vinterväghållning - beredskap dygnet runt ADB Fastighetsservice

Vinterunderhåll i Älta

Vi utökar våran vinterväghållning och utför snö- och halkbekämpning nu också i Älta.

När vintern kommer ansvarar du som fastighetsägare eller din bostadsrättsförening för att marken kring fastigheten är skottad och halksäker.

Vinterväghållning – beredskap dygnet runt
Under vintermånaderna arbetar vi med vinterväghållning av era vägar och har beredskap dygnet runt. Det är ett viktigt och ansvarsfullt arbete att hålla vägar och gator i sådant skick att de har god framkomlighet och att trafiksäkerheten är hög.

Vi har flera beställare, de största är Trafikverket och olika kommuner. I våra uppdrag ingår det bland annat att ploga och halkbekämpa vägar samt gång- och cykelbanor.