ADB Fastighetsservice AB

Fastighetsförvaltning brukar delas in i två områden

  • Den ekonomiska förvaltningen omfattar administrativa uppgifter såsom uthyrning och debitering av hyror, redovisning och skatter samt
    leverantörsavtal och betalning till leverantörer, t ex fjärrvärme, vatten,
    fastighetsel, bredband och skötsel.
  • Den tekniska förvaltning omfattar praktiska arbeten såsom renoveringar och reparationer, skötsel av gemensamma utrymmen och
    ytor, t ex trappor, tvättstuga och gårdsytor. Underhållsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen och underlagen inom fastighetsförvaltningen.