Vinterväghållning - beredskap dygnet runt ADB Fastighetsservice

Vinterunderhåll i Älta

Vi utökar våran vinterväghållning och utför snö- och halkbekämpning nu också i Älta. När vintern kommer ansvarar du som fastighetsägare eller din bostadsrättsförening för att marken kring fastigheten är skottad och halksäker. Vinterväghållning – beredskap dygnet runtUnder vintermånaderna arbetar vi med vinterväghållning av era vägar och har beredskap dygnet runt. Det är ett viktigt och…

Läs mer