Energioptimering

Energi är en stor rörlig kostnad. I vår energioptimering identifierar vi hur energisystemen i era fastigheter samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras.

I tjänsten energioptimering ingår
– Energiutredning
– Uppstart och kartläggning av förutsättningar samt besparingsberäkningar.
– Energiplan och energirapport
– Vid förvaltningsmöten presenterar vi energirapporten och går igenom kommande åtgärder i energiplanen.
– Energioptimering
– Vi analyserar energiprestanda och optimerar enligt uppsatt plan så fastigheterna uppnår optimal energiprestanda.
– Vi presenterar beräkningar för investeringar och besparingar för kommande åtgärder och utvärderar föregående års genomförda åtgärder och optimeringar.