Energioptimering

Energi är en stor rörlig kostnad. I vår energioptimering identifierar vi hur energisystemen i era fastigheter samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras. I tjänsten energioptimering ingår– Energiutredning– Uppstart och kartläggning av förutsättningar samt besparingsberäkningar.– Energiplan och energirapport– Vid förvaltningsmöten presenterar vi energirapporten och går igenom kommande åtgärder i energiplanen.– Energioptimering– Vi analyserar…

Läs mer