Välkommen till ADBs fastighetsportal

Digital plattform för professionell fastighetsförvaltning och underhåll i molnet. 

Fastighetssystem för förvaltning och underhåll.

ADBs webbaserat fastighetssystem för teknisk förvaltning, med dedikerade funktioner för drift och underhåll och är ett komplett system för professionell fastighetsförvaltning. En av systemets styrkor är dess flexibla hantering av ärendeprocesser. Varje ärendetyp kan förses med flera ärendeprocesser som ni själv skapar och enkelt driftsätter i systemet. Med ärendeprocesserna styr vi alla medarbetare mot ett gemensamt arbetssätt i  organisationen.

Systemet är byggt för att hjälpa inom flera områden för att planera, påminna, avrapportera, följa upp och dokumentera som t.ex. tillsyn & skötsel, systematiskt brandskyddsarbete, mediauppföljning och energistatistik, miljöåtgärder eller fel- och ärendehantering.

Med systemets smarta sökhantering hittar och sorterar kunden sin information snabbt och överskådligt.

Vill ni veta mer?