Ogräsbekämpning med hetvatten!

Ogräsbekämpning och sanering med hetvatten. Kan användas dels till ogräsbekämpning, högtrycktvätt av bänkar/gravstenar/entréer/gatsten eller skyltar m.m. samt bevattning.

Det finns flera olika munstycken till maskinen och omställningen går snabbt från rengöring till ogräsbekämpning.