Bostadsrättsföreningar

BRF:er står inför många utmaningar och ADB Fastighetsservice löser ofta frågeställningar som rör energideklarationer, värdering, besiktningar och underhållsplanering.