Allt inom fastighetsskötsel

Vår tanke är enkel

En partner, lägre kostnader, ökad trygghet!

VI förvaltar c:a 65 fastigheter i Storstockholm. Våra klienter är privata fastighetsägare, fastighetsbolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

ADB Fastighetsservice erbjuder snöskottning, trädgårdsskötsel, gräsklippning, upptagning av vintersand samt löpande fastighetsunderhåll mm.

En väl omhändertagen fastighet ger nöjda kunder, medarbetare och hyresgäster. För att inte tala om värdetillförseln till fastighetens långsiktiga värde.

Vi är ett entreprenadföretag som utför drift & underhåll av bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag & kommersiella hyresfastigheter sedan 1994.

Vi arbetar med långsiktighet i varje detalj och är inte rädda för att gå det extra steget i fastigheten för att uppnå en kundnöjdhet utöver det vanliga.

Värderingarna som tagit oss dit vi är idag

KVALITET

HÅLLBARHET

ERFARENHET

På vintern hjälper vi er med

Snöröjning

På våren hjälper vi er med

Plantering av växter

På sommaren hjälper vi er med

Gräsklippning

På hösten hjälper vi er med

Lövupptagning

Så säger våra kunder

Bra service och kundbemötande, hjälper till när det verkligen behövs.

Jens Lindgren, Carl Fastigheter, Stockholm

ADB Fastighetsservice är pålitliga och professionella i allt dom gör och har ett komplett utbud av service inom yttre- och inre fastighetsskötsel vilket gör det smidigt att arbeta med dem. Vi har anlitat ADB Fastighetsservice för vår förenings fastighetsservice i över 10 år och är mycket nöjda!

Malin Karlsson, Ordf. BRF Balen 6, Frödingsvägen 2 Stockholm

ADB Fastighetsservice ansvarar för den tekniska förvaltningen på bl.a. Älvängen Handelsplats som ägs av SERNEKE Group. Deras kompetens och bredd inom Facility Management gör att vi fullt ut kan delegera och känna oss trygga med att de på bästa sätt optimerar driften såväl som levererar bra service till våra hyresgäster.

Fredrik Karlsson, Vice VD Projektutveckling, SERNEKE

Att samarbeta med ADB Fastighetsservice upplevde vi som väldigt professionellt. Vi är nöjda med både resultatet i form av deras proaktivt arbetssätt som avlastar styrelsens arbete enormt och deras kompetens.

Larsgöran Gustafsson, Ordf. BRF Årsta Torg, Skedviksvägen 10-50 Stockholm

Som ordförande i föreningen har jag haft nöjet att under flera år samarbeta med ADB Fastighetsservice.

Alltid snabb återkoppling, snabba beslut och lika snabbt återkoppling.

Mats Jäderberg, BRF Sköntorp , Årsta

Aktuellt

Avflyttningsbesiktning av lägenheter

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga…

Läs hela artikeln...

SNÖSKOTTNING AV YTTERTAK

Is och snö ska tas bort snarast – avspärrning fråntar inte ansvar Du som fastighetsägare eller ledamot i bostadsrättsföreningen är skyldig att…

Läs hela artikeln...
VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Dokumentation av brandskyddet bör fin- nas för att säkerställa att brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Till- syn och dokumentation…

Läs hela artikeln...

Bostadsrättsföreningar

BRF:er står inför många utmaningar och ADB Fastighetsservice löser ofta frågeställningar som rör energideklarationer, värdering, besiktningar och underhållsplanering.

Läs hela artikeln...

Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning….

Läs hela artikeln...

6 tips till valberedningen

1. Börja i tid – Det är inte ovanligt att valberedningen kommer på att det snart är årsstämma och att man därför…

Läs hela artikeln...

Välkommen till ADBs fastighetsportal

Digital plattform för professionell fastighetsförvaltning och underhåll i molnet.  Fastighetssystem för förvaltning och underhåll. ADBs webbaserat fastighetssystem för teknisk förvaltning, med dedikerade…

Läs hela artikeln...

Ogräsbekämpning med hetvatten!

Ogräsbekämpning och sanering med hetvatten. Kan användas dels till ogräsbekämpning, högtrycktvätt av bänkar/gravstenar/entréer/gatsten eller skyltar m.m. samt bevattning. Det finns flera olika munstycken…

Läs hela artikeln...

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Brand, risk & säkerhet För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning…

Läs hela artikeln...

Energideklaration via ADB

Det är dags att förnya Energideklarationen för många föreningar. Beställ energideklarationen via ADB! Ni som har er tekniska förvaltning hos oss på…

Läs hela artikeln...