6 tips till valberedningen

1. Börja i tid – Det är inte ovanligt att valberedningen kommer på att det snart är årsstämma och att man därför snabbt behöver få ihop förslag till en styrelse. Problemet är att man då har alldeles för kort tid på sig för att få ihop rätt kandidater som formar en bra grupp. Det bästa är istället om valberednings ordförande kallar ledamöterna i valberedningen till ett möte så snart som möjligt efter bostadsrättsföreningens stämma för att göra en årsplan för hur man ska arbete.

2.Valberedningens uppdrag – Det uppdrag som valberedningen har är att lägga förslag på en bra styrelse och ersättningar till den. Precis som alltid annars när det gäller förtroendeuppdrag så är det föreningens intresse som ska komma först, inget annat. Försök att bortse från dina eventuella personliga preferenser när det gäller olika kandidater och fundera istället igenom vad som gynnar kollektivet mest. Det är viktigt att se till de enskilda ledamöternas kompetens men det är också viktigt att få ihop ett starkt lag som tillsammans kan jobba för att förvalta och utveckla föreningen.

3. Kartlägg behoven – Börja valberedningens arbete med att prata med den nuvarande styrelsen och se vilka som är intresserade av att sluta och vilka som är öppna för omval. Kartlägg också vilka behov föreningen har framöver, till exempel om föreningen ska göra ett stambyte och behöver någon i styrelsen med teknisk kompetens. Det kan också vara så att styrelsen idag är en homogen grupp som skulle må bra av att bredda perspektiven. Därför bör valberedningen också analysera om styrelsen skulle må bra av att få in nya perspektiv från unga, småbarnsföräldrar, äldre etc.

4. Samarbeta med styrelsen – Valberedningen jobbar på uppdrag av bostadsrättsföreningens stämma, inte på uppdrag av styrelsen, vilket betyder att styrelsen inte kan gå in och säga vad valberedningen ska göra. Men i en väl fungerande förening är samarbetet gott. Styrelsen kan till exempel tipsa när det flyttar in nya medlemmar som valberedningen kan träffa för att kartlägga vilka kompetenser som finns i föreningen. Styrelsen kan också ha en hemsida eller andra kanaler där valberedningen kan presentera sig och vilken typ av kompetens som eftersöks. Valberedningen kan också delta om styrelsens ordnar städdagar eller liknande aktiviteter, allt för att få möjlighet att träffa och prata med så många boende som möjligt.

5. Om ingen vill ställa upp.. – Alla valberedningar får förr eller senare problem med att hitta kandidater till alla styrelseposter, men det finns saker man kan göra. Dels kan man jobba med att sprida information och se till att de som kan vara intresserade får veta mer om vad ett styrelseuppdrag innebär. Kanske har ni i valberedningen själva den kompetensen, eller så kan ni ordna ett möte med styrelsen där de får berätta och svara på frågor. Dels kan valberedningen se över arvodet så att det blir skäligt för den tid som styrelsen faktiskt lägger ner.

6. Förbered inför stämman – Enligt HSBs normalstadgar ska handlingarna till årsstämman finnas tillgängliga senast två veckor före stämman. Då ska även valberedningen helst ha med sitt förslag så att alla medlemmar vet vilka som är nominerade till styrelsen. Se gärna till att alla föreslagna kandidater presenteras skriftligt med bild och kort information. Då blir det lättare för medlemmarna att veta vilka personerna som sitter i styrelsen är. Ju mer öppen och informativ man är, desto bättre blir engagemanget i er förening.